Polisstipendium

Riktlinjer

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium är på 25 000 kr. Det utdelas varje år till en förtjänt polisman för att bereda honom eller henne möjligheter till studier och forskning i frågor som rör narkotikaproblem.

Förslag till mottagare kan väckas av Rikspolisstyrelsen, Svenska Polisförbundet eller Svenska Narkotikapolisföreningen. 2015 böt stipendiet namn till Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne.