Styrelse

Margareta Ross Bergsten vice ordförande
bergsten@carnegieinst.se

Stefan Holgersson
holgersson@carnegieinst.se

Walter Kegö
kego@carnegieinst.se

Kerstin Käll

kall@carnegieinst.se

Peder Langenskiöld
 verksamhetschef
staff@carnegieinst.se

Anna Sjöström

sjostrom@carnegieinst.se

Lars Vigerland
 ordförande
vigerland@carnegieinst.se
 

Vetenskaplig rådgivare

 
Jonas Hartelius
hartelius@carnegieinst.se

Kai Knudsen