Carnegieinstitutet har avslutat all verksamhet kopplad till drogmissbruk och kriminalitet.