1990 kriminalinspektören Lennart Davidsson


1990 kriminalinspektören Lennart Davidsson, narkotikaunderrättelseenheten, Rikskriminalen