1997 Bo G. Andersson och Lilian Öhrström, Dagens Nyheter


1997 Bo G. Andersson och Lilian Öhrström, Dagens Nyheter