1999 Rolf Bromme, författare och redaktör


1999 Rolf Bromme, författare och redaktör på Företagarnas Presstjänst