Skip to main content

SCI är en stiftelse med syfte att främja forskning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Institutet delar ut stipendier och projektstöd till personer, organisationer och projekt som arbetar inom ramen för institutets syfte. Vi välkomnar ansökningar per post eller email.