Skip to main content

SCI är en stiftelse med syfte att främja forskning och utbildning om drogmissbruk, kriminalitet och andra betydande nutida samhällsproblem.

Institutet delar ut stipendier och projektstöd till personer, organisationer och projekt som arbetar inom ramen för institutets syfte. Institutet ger även ut skrifter och rapporter, arrangerar seminarier, främjar internationellt utbyte och samarbete och bistår andra organisationer med information.
Vi välkomnar ansökningar per post eller email.