Artiklar

Artiklar
2022-04-09

Nio av tio svenskar anser att konsumtion av narkotika ska vara förbjuden

Sifo har på uppdrag av Svenska Carnegie Institutet frågat 1 000 personer i Sverige hur de ser på att konsumtion av narkotika är förbjuden i vårt land. Telefonintervjuerna genomfördes 21…
Artiklar
2022-04-09

Rapport: Cannabis – Argument mot Legalisering

Av Walter Kegö och Erik Leijonmarck. Utgiven av Institute for Security & Development Policy. Ladda ner hela skriften (PDF 0,8 MB)
Artiklar
2022-04-09

Rapport: Ungdomar och droger – konsekvenser av polisens ingripande

En studie om unga droganvändare och ringa narkotikabrott av Margareta Ross Bergsten. Sammanfattning (PDF 0,1 MB)Ladda ner hela rapporten (PDF 0,5 MB)
Artiklar
2022-04-09

The Carnegie International Report Series

The Carnegie International Report Series (CIRS.se) is published by the Swedish Carnegie Institute for global dissemination of research reports and other works from research projects and contemporary analyses performed by…
Artiklar
2022-04-09

Experimentet med legalföreskrivning

Läs om experimentet med legalföreskrivning (PDF) och mycket mer i boken Narkotikapolitik i Sverige av Jonas Hartelius.Beställ boken via MediaHuset.se Scheduling of narcotic drugs (controlled substances) in SwedenLadda ner dokument (PDF) 3…
Artiklar
2012-05-07

Headshops även i Tyskland

En s.k. head shop är en butik för attiraljer kring narkotikamissbruk. Där brukar finnas bl.a. haschpipor och marijuanacigarettpapper, litteratur om odling och beredning av cannabis, märken och affischer med drogvänlig…
Artiklar
2012-05-07

Berömda brottslingar – Ernesto Miranda

Han är sannolikt den brottsling som ändrat amerikanskt polisarbete mest under efterkrigstiden. Alla har sett och hört resultatet av hans överklagande, men knappast något vet vem han var, hur han…
Artiklar
2012-05-07

Nils Bejerot

Nils Bejerot – polisläkare, forskare och narkotikapolitisk opinionsbildare. Nils Bejerot fick genom sitt arbete som polispsykiater och narkotikaforskare unika insikter om missbruksproblem, kriminalitet och psykiska störningar. De låg till grund…
Artiklar
2012-05-07

Nya ”narkotika” utanför lagen?

Systemet med uppräkningsdefinitioner av narkotika riskerar att bli överspelat av en rad nya, starka droger som skräddarsytts för att kringgå lagen.
Artiklar
2012-05-07

Ny narkotika – Ketamin

Ketamin är ett narkosmedel med hallucinogena egenskaper. På grund av ökande missbruk i Sverige har Läkemedelsverket begärt att regeringen skall klassa ketamin som narkotika. Klassningen väntas träda i kraft under…
Artiklar
2012-05-07

Åklagare ger farlighetsrekommendationer om nya narkotika

En rapport från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm ger rekommendationer om hur nya narkotika bör bedömas i farlighetshänseende enligt narkotikastrafflagen.
Artiklar
2012-05-07

Rysk narkotikapolis: – Vi skyddar Europa mot asiatisk narkotika

– Vi fungerar som skydd för Europa mot allt mer narkotika från Asien. Det förklarade vicedirektören Vjatjeslav Rjabtsjev från S:t Petersburgkontoret hos den ryska narkotikapolisen, Gosnarkokontrol, vid ett seminarium i…
Artiklar
2012-05-07

Aktualiserat narkotikapolitiskt program för SNPF

Vid årsmötet den 6 maj antogs enhälligt en ny version av SNPF:s narkotikapolitiska program enligt styrelsens förslag. Grunderna är de samma, men åtgärdsdelen har aktualiserats för att ta hänsyn till…
Artiklar
2012-05-07

Källor till kunskap om nya droger

Årtionde efter årtionde har nya narkotika introducerats på den svenska marknaden. Den fortsatta utvecklingen kan till viss del förutsägas med hjälp av olika källor och metoder. Det svenska missbrukspanoramat har…
Artiklar
2012-05-07

Narkotikaepidemier III: Motåtgärder

Narkotikaepidemierna har ställt de västerländska rätts- och välfärdssamhällena inför svåra utmaningar. Insatserna har hittills gett svaga resultat. Men det finns trovärdiga åtgärdsprogram, bl.a. ett som Nils Bejerot lanserade redan 1968.
Artiklar
2008-09-08

The Battle over the Future of Drug Abuse Prevention

Speaking with you is a joyful culmination of my four decades of work to prevent drug abuse. It is an honor to be here at this historic International meeting with…
AnförandenArtiklar
2007-04-25

Anförande – Problem och metoder vid upptäckt av drogmissbruk

Anförande vid 36:e Carnegieseminariet ”Att upptäcka missbruk i tid”, å Riksdagshuset, Stockholm, den 25 april 2007.
AnförandenArtiklar
2007-02-23

Anförande – Svenska Carnegie Institutet under 25 år

Styrelseordföranden Jonas Hartelius inledningsanförande vid Svenska Carnegie Institutets 25‐årsjubileum och Carnegie‐seminarium ”Systemhotande brottslighet”, fredagen den 23 februari 2007, å Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.
Artiklar
2006-01-01

The Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention

HIV transmission by contaminated needles and syringes among injecting drug users (IDUs) is one of the three main modes of transmission that fuel the HIV pandemic. Needle exchange programmes (NEPs)…
Artiklar
2005-05-07

Förbättra polisarbetet

Svensk polis under 1990-talet övergett från ett "reaktivt" till ett "proaktivt" arbetssätt för att använda gängse modebeteckningar. Genom närpolisen skall polisen arbeta förebyggande, proaktivt, och på så sätt minska brottsligheten…
Artiklar
2005-05-07

Narkotikapolitisk dragkamp i Europa

Just nu pågår en dragkamp i Europa, särskilt inom Europeiska Unionen, om hur den framtida narkotikapolitiken skall utformas. På sikt kan dragkampen avgöra möjligheterna att bedriva en restriktiv narkotikapolitik i…
Artiklar
2005-05-07

Opium – alla rusmedels moder

Opium är och förblir den klassiska narkotikan. Opium har format de grundläggande föreställningarna om narkotika och tvingat fram internationell narkotikakontroll. Opium missbrukas fortfarande i Asien. Begreppet ”narkotika” kommer från det…
Artiklar
2005-05-07

Fentanyl medel vid vållande till annans död

Sundsvalls tingsrätt fällde i december 2003 en person till ansvar för vållande till annans död för att ha överlåtit fentanyl. I augusti och september 2003 förekom i Sundsvall vid upprepade…
Artiklar
2005-05-07

Efterkrigstiden

Under efterkrigstiden har de flesta västländer drabbats av omfattande narkotikaepidemier. Missbruket har haft en explosionsartad utveckling. Det har även skapat grogrund för en global droghandel och en flummig drogkultur.
Artiklar
2005-05-07

Amerikansk riskpedagogik påverkar drogbeteende

Försvarsmakten har infört en ny utbildningsmodell för att påverka anställdas och värnpliktigas medvetande om risker med alkohol och andra droger. Modellen öppnar nya vägar till en dialog om verkliga och…
Artiklar
2005-05-07

Enabling – ”allt det som gör missbrukaren trygg i sitt missbruk”

Många stödinsatser för missbrukare urartar till direkta stöd för fortsatt missbruk. ”Narkomanen uppträder som sitt beroendes heltidsanställde försvarsadvokat” sade Nils Bejerots ofta för att beskriva missbrukarnas manipulationer kring drogerna. Försvaret…
Artiklar
2005-05-07

Polisen allt mer lik en papperstiger?

En ny avhandling visar att svensk polis använder allt mer av sina resurser till intern administration. Förutom att förebygga, utreda och ingripa mot brott skall polisen numera ägna sig åt…
Artiklar
2005-05-07

Kvinnlig missbrukare nekad skadestånd

Brottoffermyndigheten fann att kvinnan genom sitt missbruk utsatt sig för ökad risk att drabbas för brott. Hon fick därför ingen ersättning för den personskada och kränkning som hennes sambo vållat…
Artiklar
2005-05-07

Penningtvätt undergräver samhällsekonomin

Narkotikapengar måste förr eller senare slussas in i den reguljära ekonomin för att ge långsiktig avkastning. Processen kallas ofta för ”penningtvätt” och är synnerligen lönsam för alla inblandade. Penningtvätt” blev…
Artiklar
2005-05-07

DEA – en stilbildade narkotikapolis

USA:s federala narkotikapolis, Drug Enforcement Administration, fungerar som ”storebror” till alla andra nationella narkotikapolisorganisationer. Med den amerikanska federala narkotikalagen (Harrison Act) 1914 infördes i princip ett totalförbud mot hantering av…
Artiklar
2005-05-07

Narkotikakontroll en fråga för internationellt samarbete

Narkotikakontrollen har under de senaste 100 åren utvecklats till en viktig fråga för internationellt samarbete. Idag baseras kontrollen i nästan alla världens länder på Förenta Nationernas konventioner. De syftar till…
Artiklar
2005-05-02

Tomas Hallberg

Från Sergels Torg över S:t Petersburg till Stadshuset. För den vittbereste europaexperten Tomas Hallberg är narkotikaproblemet alltid ett lokalt problem. Tomas Hallberg kom snabbt in i narkotikapolisarbete. Född 1961 blev…
Artiklar
2005-05-02

Kina och narkotikan under 200 år

Utvecklingen av narkotikamissbruk och narkotikahandel i Kina sedan slutet av 1700-talet har haft en avgörande betydelse för internationell narkotikakontroll. För 200 år sedan hade Kina en av världens största ekonomier.…
Artiklar
2005-05-02

Dextrometorfan – hostmedel som framkallar hallucinationer

Ett vanligt hostmedel har i stora doser visat sig ge rusupplevelser med en känsla av att medvetandet lämnar kroppen. Dextrometorfan (DXM, DM) är ett nästan vitt kristallint pulver som är…
Artiklar
2005-01-31

Nygammal narkotika – Difenoxylat

I ett narkotikamål vid Stockholms Tingsrätt förekom det ovanliga preparatet difenoxylat. Jonas Hartelius hördes som sakkunnig. Här återges hans sakkunnigutlåtande.
Artiklar
2005-01-27

Varför kan ”harm reduction” inte stoppa narkotikaepidemierna?

Internationellt ägnas allt större uppmärksamhet åt åtgärder för att begränsa skadorna av narkotika i stället för att stoppa missbruksbeteendet. Även om de kan ha ett humanitärt värde i enskilda fall…
Artiklar
2005-01-25

Lita inte bara på pupillometern!

Polisens arbete med att upptäcka narkotikamissbruk får inte bygga bara på pupillometrar. Det hävdar Anette Riipinen och Christer Karlsson, båda verksamma inom Kriminellas Revansch I Samhället.
Artiklar
2005-01-23

Stoppa brottsfrälset

Med en bakgrund som närpolis vill Per-Erik Lundberg i Västerås prioritera narkotikapolisens samverkan med andra myndigheter.
Artiklar
2004-05-02

Brittiska försvaret bunkrar ny centralstimulantia

Ett läkemedel mot sömnstörningar kommer att användas av brittiska militärer för att hålla soldater vakna vid långa operationer. Under andra världskriget använde de flesta länders krigsmakter (även den svenska) amfetamin…
Artiklar
2002-10-11

SCIPIO – Arkiv

Nr 1/92 – 2/92, 1/93 – 2/93, 1/94 – 2/94, 1/95 – 2/95, 1/96 – 2/96 Brottslighet Brott och Straff, Lasse Strömstedt (1/92)Lindome-mordet, Carl G Persson (1/92)Häleri, beskyddarverksamhet och annan…
AnförandenArtiklar
1999-04-16

Anförande – Symposium om narkotika och arbetslivet

Under drygt 40 år har jag haft möjlighet att följa utvecklingen på narkotikaområdet såväl i Sverige som internationellt. Jag har på nära håll - i departementet, som rikspolischef, i Interpol,…