Polisstipendium

Riktlinjer

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne är på 30 000 kr. Det utdelas varje år till en förtjänt polis för att bereda denne möjligheter till studier och forskning i frågor som rör narkotikaproblem. Förslag till mottagare kan väckas av Svenska Polisförbundet och Svenska Narkotikapolisföreningen.