Seminarier

Narkotikan i medierna: Idéerna som tände debatten

| Seminarier | No Comments
53:e Carnegie-seminariet

New drugs – new legislation?

| Seminarier | No Comments
2014-05-20: 52th Carnegie Seminar

Professionell etik för tolkar

| Seminarier | No Comments
2014-03-29: 51:a Carnegie-seminariet

Minnesseminarium för Nils Bejerot

| Seminarier | No Comments
2013-12-06: 50:e​ Carnegie-seminariet

Svenska Carnegie Institutets 30-årsjubileum

| Seminarier | No Comments
2012-9-21: Svenska Carnegie Institutets 30-årsjubileum

New Synthetic Drugs Challenge Prevention and Law Making – Can We Keep Up?

| Seminarier | No Comments
2012-05-21: 48th Carnegie Seminar

Korruption – ett globalt problem som söker globala lösningar

| Seminarier | No Comments
2011-12-09: 47:e Carnegie seminariet i samarbete med Kungl. Myntkabinettet och Institutet Mot Mutor.

Droger på internet

| Seminarier | No Comments
2011.04.14: 46:e Carnegie-seminariet i samarbete med Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm

Det är aldrig för sent att förebygga problem!

| Seminarier | No Comments
2010.09.09: I Sverige ligger fokus på barn och ungdomar när det gäller att förebygga alkohol och drogproblem. Trots att problem främst uppstår och utvecklas i vuxen ålder så finns det…

Mafia and Drugs

| Seminarier | No Comments
2010.05.25: Organized Crime and Drug Trafficking in Italy and Sweden (44th Carnegie seminar)

HOPE – Hawaii’s Opportunity Probation with Enforcement

| Seminarier | No Comments
2009.11.17: Ett program för kriminalvård i frihet som lett till en dramatisk minskning av drogmissbruk och återfall i brott, med domare Steven S Alm.

Seminarium för tolkar och translatorer om ungdomsbrottslighet

| Seminarier | No Comments
2009.05.05: Seminarium för tolkar och translatorer om ungdomsbrottslighet i samarbete med Kammarkollegiet och Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms Universitet.

Trafficking

| Seminarier | No Comments
2008.12.03: Trafficking - 41:a Carnegieseminariet, i samarbete med Bokförlaget Langenskiöld

Naltrexon

| Seminarier | No Comments
2008-05-21: Long acting naltrexone in the treatment of opiate dependence – is the time ripe for an introduction in Sweden?

Seminarium för tolkar och translatorer om kriminalteknik och rättsmedicin

| Seminarier | No Comments
2007-12-12: Seminarium för tolkar och translatorer om kriminalteknik och rättsmedicin

Agenter, tjänstemän och lobbyister i EU

| Seminarier | No Comments
2007-10-25: Agenter, tjänstemän och lobbyister i EU

Att upptäcka missbruk i tid

| Seminarier | No Comments
2007-04-25: Att upptäcka missbruk i tid

Systemhotande brottslighet

| Seminarier | No Comments
2007-02-23: Systemhotande brottslighet Fredagen den 23 februari 2007 kl. 0900 – 1600 På Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Psykiatriseminarium för tolkar och translatorer

| Seminarier | No Comments
2006-03-17: Psykiatriseminarium för tolkar och translatorer. Fredagen den 17 mars 2006 kl. 1300 – 1630 (ca) Aulan, Salénhuset, Norrlandsgatan 15, Stockholm

Missbruk av narkotikaklassade läkemedel

| Seminarier | No Comments
2005-05-24: Missbruk av narkotikaklassade läkemedel Tid Tisdagen den 24 maj 2005 kl. 0900 – 1600 Lokal Hörsalen, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Narkotikaseminarium för tolkar och translatorer

| Seminarier | No Comments
2005-04-15: Narkotikaseminarium för tolkar och translatorer Kammarkollegiet, Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms Universitet och Svenska Carnegie Institutet har nöjet att inbjuda till Narkotikaseminarium för tolkar och translatorer (32:a Carnegie-seminariet).

Drogtester i skolan

| Seminarier | No Comments
2004-11-04: Drogtester i skolan Torsdagen den 4 november 2004, kl. 09.00 – 15.30 (ca), i Salén-huset, Aulan, Norrlandsgatan 15, Stockholm.

50 år av svensk narkotikapolitik

| Seminarier | No Comments
2004-04-27: 50 år av svensk narkotikapolitik

Fentanyl

| Seminarier | No Comments
2004-04-26: Fentanyl

Norrmalmstorgsdramat – vad hände egentligen?

| Seminarier | No Comments
2003-09-26: För att belysa det verkliga händelseförloppet och de slutsatser som man kan dra av Norrmalmstorgsdramat i augusti 1973 arrangerade Nils Bejerots Minnesfond och Svenska Carnegie Institutet den 26 september…

Lär dataspel våra barn att döda?

| Seminarier | No Comments
2003-02-15: Lär dataspel våra barn att döda?

Stop Teaching Our Kids to Kill

| Seminarier | No Comments
2002-05-22: Stop Teaching Our Kids to Kill

Hasch och marijuana – hot mot folkhälsan

| Seminarier | No Comments
2000-09-28: Hasch och marijuana – hot mot folkhälsan

Icke-politisk brottslighet – ett säkerhetspolitiskt hot?

| Seminarier | No Comments
1999-05-31: Icke-politisk brottslighet – ett säkerhetspolitiskt hot?

Narkotikautvecklingen i Europa

| Seminarier | No Comments
1998-04-27: Narkotikautvecklingen i Europa

Brottsliga organisationer – hot och motåtgärder

| Seminarier | No Comments
1997-05-12: Brottsliga organisationer – hot och motåtgärder

Våld

| Seminarier | No Comments
1995-11-23: Våld

Sverige och den internationella brottsligheten

| Seminarier | No Comments
1994-05-17: Sverige och den internationella brottsligheten

Brottslighet – dagsläge och utvecklingstendenser

| Seminarier | No Comments
1993-01-13: Brottslighet - dagsläge och utvecklingstendenser

Läkemedel, narkotika och körkort

| Seminarier | No Comments
1991-10-15: Läkemedel, narkotika och körkort

Rättspsykiatri

| Seminarier | No Comments
1991-04-10: Rättspsykiatri

Integritetskränkning

| Seminarier | No Comments
1990-10-09: Integritetskränkning

Kriminalpolitik

| Seminarier | No Comments
1989-12-04: Kriminalpolitik

Brottsoffer

| Seminarier | No Comments
1989-05-23: Brottsoffer

Terrorism – Hot och Skydd

| Seminarier | No Comments
1987-05-21: Terrorism – Hot och Skydd

Aids – vår framtid?

| Seminarier | No Comments
1985-11-19: Aids - vår framtid?

Kokain – den tredje vågen

| Seminarier | No Comments
1985-10-21: Kokain – den tredje vågen

Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten

| Seminarier | No Comments
1985-04-15: Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten

Militära erfarenheter av narkotikaproblem

| Seminarier | No Comments
09. 1984-09-17: Militära erfarenheter av narkotikaproblem

Narkotikaproblem i arbetslivet

| Seminarier | No Comments
1984-06-04: Narkotikaproblem i arbetslivet

Översyn av narkotikastrafflagen

| Seminarier | No Comments
1984-05-03: Översyn av narkotikastrafflagen

Lagen om vård av unga (LVU) – två års erfarenheter

| Seminarier | No Comments
1983-12-10: Lagen om vård av unga (LVU) - två års erfarenheter

Cannabisutvecklingen

| Seminarier | No Comments
1983-11-09: Cannabisutvecklingen

Kokain

| Seminarier | No Comments
1983-05-30: Kokain

Aktuell narkotikalagstiftning

| Seminarier | No Comments
1983-03-21: Aktuell narkotikalagstiftning

Beteendepåverkan vid beroendetillstånd

| Seminarier | No Comments
1982-10-27: Beteendepåverkan vid beroendetillstånd

Narkotikaläget – en avstämning

| Seminarier | No Comments
1982-06-14: Narkotikaläget – en avstämning