Skip to main content
Journalistpris

2002 Jonas Hartelius

By 2002-05-07maj 7th, 2012No Comments

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2000 till Jonas Hartelius

Jonas Hartelius (f. 1953) har arbetat i mer än 30 år med narkotikafrågan, av dem 17 år med professor Nils Bejerot (d. 1988). Under åren 1982 -1998 var Hartelius generalsekreterare i Svenska Carnegie Institutet. Hartelius är fil. kand. och Master of Science. Han erhöll 2000 den amerikanska certifieringen CPP (Certified Protection Professional) för säkerhetschefer.

Hartelius har skrivit ett tiotal böcker om narkotikaproblem och narkotikapolitik, bl.a. Missbruk och motåtgärder (med Nils Bejerot,1984), Narkotikan, friheten och välfärden (med Thure Jadestig, 1995) och Mycket snack och lite verkstad – Stridsskrift mot regeringens narkotikakommission (med Thure Jadestig, 2001). Hans mest spridda skrift är Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor (6:e uppl. 2002).

I sin egen forskning inom narkotikaområdet har Hartelius behandlat bl.a. drogbestämning utan forensisk bevisning; farlighetsbedömning av enskilda narkotika; narkotikakontrollens grunder; gränser för straffbarhet vid olovlig hantering av narkotika samt teoriutvecklingen inom narkotikaområdet.

Hartelius har föreläst om beroendeproblem och narkotikakontrollens grunder vid Karolinska institutets kurs i beroendelära för läkarstuderande sedan 1988 samt i narkotikafrågor vid Polishögskolan och i regional och lokal polisutbildning sedan 1978. Han har i mer än 25 år över hela landet föreläst om narkotikaproblem för poliser, socialarbetare, skolpersonal och föräldrar.

Hartelius har sedan 1983 haft ett 20-tal sakkunniguppdrag i narkotikafrågor för bl.a. Högsta domstolen, Arbetsdomstolen, hovrätter, tingsrätter samt åklagar- och polismyndigheter. De har huvudsakligen berört farligheten hos nya narkotika (t.ex. MDMA), narkotika som riskfaktor i arbetslivet samt bevisvärdering.

I motiveringen skriver institutets styrelse att Jonas Hartelius får priset för ett sakkunnigt, engagerat och tongivande författarskap i narkotikarelaterade frågor.