Skip to main content

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium 2005 till Inspektören Jan Westling.

Svenska Carnegie Institutets verksamhetschef Peder Langenskiöld t.v. med stipendiaten Jan Westling.

Inspektören Jan Westling, polismyndigheten i Stockholm, har tilldelats Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2005. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferens i Västerås den 22 april.

Jan Westling är kurschef och ansvarig för den grundläggande polisiära narkotikautbildningen i Stockholm och är sedan några år tillbaka regional kontaktman i narkotikafrågor.

Westling är delaktig i flera projekt finansierade av regeringens narkotikapolitiska samordningsgrupp Mobilisering Mot Narkotika, bl a är han huvudansvarig för att sprida ungdomssektionens (f.d. ravekommissionen) arbetsmetodik till övriga landet.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.