Förre rikspolischefen och landshövdingen Carl G. Persson har avlidit i en ålder av 94 år. Efter domarkarriär blev han rikspolischef 1964 och genomförde 1965 förstatligandet av polisväsendet. Genom en kraftfull ledning moderniserade han svensk polis med bl.a. datorisering och breda internationella kontakter. Han avgick som rikspolischef 1978.

För polisens arbete mot narkotikabrottsligheten genomförde han två viktiga insatser: den första var att skapa specialiserade narkotikarotlar bl.a. på Rikskriminalen och att stationera ut svenska narkotikasambandsmän, de första 1977 i Haag och Bangkok. Den andra – och mest kontroversiella – insatsen var den landsomfattande polisoffensiven som startade den 1 januari 1969. Antalet poliser som främst ägnade sig åt narkotikabrott ökade från 80 till 800. Snabbt visade det sig att det fanns narkotikabrottslighet över hela landet. Offensiven ledde till att den svenska narkotikaepidemin minskade för första gången sedan dess start 1946. Offensiven avbröts efter ett år men den hade klargjort att polisinsatser mot narkotikabrottslighet kunde få mycket stor effekt för att hejda både brott och missbruk med narkotika.

Carl G. Persson var ordförande för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet från dess grundande 1982 till 2000. Han var även hedersordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen sedan grundandet 1987. Under 1980- och 1990-talen var han mycket engagerad i samhällsdebatten, inte minst i frågor som rörde narkotika, brott och rättssäkerhet.

För egen del hade jag förmånen att samarbeta med Carl G. Persson i sexton år inom Svenska Carnegie Institutet. Det vilade inga ledsamheter över ”Calles” ledarskap, och han visste vad han ville åstadkomma. Som gammal jurist var han noga med detaljer men hade samtidigt humor. Hans överblick över den globala narkotikautvecklingen var unik. Hans insatser bidrog till att skapa en internationellt erkänd profil för svenskt narkotikapolisarbete.

Jonas Hartelius
F.d. generalsekreterare i Svenska Carnegie Institutet