Skip to main content
Artiklar

SCIPIO – Arkiv

By 2002-10-11oktober 11th, 2021No Comments

Nr 1/92 – 2/92, 1/93 – 2/93, 1/94 – 2/94, 1/95 – 2/95, 1/96 – 2/96

Brottslighet

Brott och Straff, Lasse Strömstedt (1/92)
Lindome-mordet, Carl G Persson (1/92)
Häleri, beskyddarverksamhet och annan maffiabrottslighet, Esbjörn Esbjörnsson (2/92)
Efter Lindome, Carl G. Persson (1/93)
Hur har brottsligheten påverkat rättsapparaten? Johannes Knutsson (2/93)
Hälarnas marknad, Lasse Strömstedt (2/93)
Brottets vardag, Anders Sundelin (2/93)
Rysk maffia i Sverige, Esbjörn Esbjörnsson (1/94)
Är maffians bästa tid över? Jonas Hartelius (1/94)
En dom som ger fel signal, Carl Cederschiöld (1/95)
Illegala vapen, Esbjörn Esbjörnsson (2/95)
Vad kostar en yrkeskriminell? H.Andersson, C. Larsson (2/95)
Lindome och Alby än en gång, Esbjörn Esbjörnsson (2/95)
Att skicka hem brottslingar, Esbjörn Esbjörnsson (1/96)
Invandrares brottslighet, Esbjörn Esbjörnsson (2/96)

Försäkringsbedrägerier

Försäkringsbedrägerier, Stig Norin (2/93)

Miljö – vatten

Bara vanligt vatten, Bo Rosén (2/92)
Vattenkrig och vattenflyktingar, Esbjörn Esbjörnsson (2/93)
Miljömord i Sovjet, Lita Tibbling (1/94)
Vattenkrig och vattenflyktingar, (källa Water Wars, J. Bulloch), Esbjörn Esbjörnsson (2/95)
Vatten, överflöd men bristvara, Anders Nordström, rec. S O Forselius (2/95)
Tillståndet i världen. Sammandrag ur ”State of the World 96” (2/96)

Narkotika, alkohol

Narkotika Körkortshinder, Rune Andréasson (1/92)
Kottmossen — ett misslyckat experiment, Anders Falkirk (1/92)
Alkohol, det största problemet, Lasse Strömstedt (2/92)
Så spreds narkotikan över Sverige, Staffan Myrbäck (2/92)
En kvarter heroin, Magnus Frostgård (2/92)
Att vara missbrukare, Lasse Strömstedt (1/93)
Chaplin, tullens knarkvapen, Pelle Olsson (1/93)
Gör något åt knarket — NU, Jonas Hartelius (1/93)
Narkotika i S:t Petersburg, Georgi Zazulin (1/94)
Tre dog en blev galen, Pelle Olsson, rec. av Esbjörn Esbjörnsson (2/94)
Ett kilo opium för en säck mjöl, Maria Söderberg (2/94)
Narkotika och trafiksäkerhet, R. Andréasson, H. Jaldung, K. Brodin, Carl G. Persson (1/95)
Ecuador — en hamn för kokainet, Jonas Lindström (2/95)
Något om narkotikaläget i världen, Paul Holmberg (1/96)
Se upp i Sydney, Sune Ekström (1/96)
Gotland mitt i Östersjöhandel med narkotika, Jonas Hartelius (2/96)
Nya droger i Sverige, Jonas Hartelius (2/96)

Polisväsendet

Kvinnliga Poliser i New York, Elisabeth Zaar, Lena Cederberg (1/92)
Polisproblem vid ett svenskt EG—medlemskap, Esbjörn Esbjörnsson (2/93)
Interpol contra Europol, Esbjörn Esbjörnsson (1/95)
Polisen, Carl G. Persson, inledningsanförande vid Svenska Narkotikapolisföreningens konferens i Göteborg 96-04-27 (1/96)
Polis i kris, Esbjörn Esbjörnsson (2/96)

Rättsväsendet

Brott och straff, Lasse Strömstedt (1/92)
Nödvärnsrätten — hur blev det med den? (2/92)
Vad har hänt med straffnivån? Johannes Knutsson (2/92)
Om tillsättning av domare i högsta instans, Clas Nordström (2/92)
Politik eller rättssäkerhet, Carl G. Persson (2/92)
Kriminologisk kunskap och kriminalpolitik, Johannes Knutsson (1/93)
Rationell straffverkställighet, Bengt Harding Olsson (1/93)
Håller skiljeförfarandet på att kommersialiseras, Clas Nordström (1/93)
Är vår rättssäkerhet en manipulerad sanning? Per Häggström (2/93)
Sviktar förtroendet för vårt rättsväsende? Carl G. Persson (1/94)
Fler långa straff, Johannes Knutsson (2/94)
Genocid eller folkmord, Hans Hartelius (2/94)
Ausonius och advokaterna, Esbjörn Esbjörnsson (2/94)
Domstolarna och TV, Clas Nordström,(1/95)
Allmänna rättsmedvetandet, Carl G. Persson (1/95)
Skydd för vittnen och målsägande, Carl G. Persson och Esbjörn Esbjörnsson (1/95)
Ett rättsväsende i sönderfall, Carl G. Persson (1/95)
Nittiotalets nödvärnsrätt, A-C Halén, A. Mårtensson (1/96)
Offentliga försvarare, Carl G. Persson, (2/96)

Våldsbrott

Vilka utsätts för våld i Sverige, Lars Häll (1/92)
Övergrepp mot barn, Christina Hagner (1/93)
Mördarsniglarna anfaller, Lasse Strömstedt (2/94)
Vågar Du gå ut? S O Forselius (1/95)
Våld — stoppa det nu, Carl G. Persson (2/95)
Våldet i samhället – brev till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet, Carl G. Persson och Esbjörn Esbjörnsson (1/96)
Våld, utdrag ur Esbjörn Esbjörnssons anförande vid Svenska Carnegie Institutets tjugoförsta seminarium 95-11-23 (1/96)

Överbefolkning, bistånd, invandring

Offentligt bistånd hjälp eller hinder, Bo Karlström (1/92)
Välståndet invaderas, Tempus/Der Spiegel (1/92)
Tål vi en explosionsartad invandring? Ingrid Björkman (1/94)
Människosmuggling, Esbjörn Esbjörnsson (2/94)
Fri debatt om invandring, Michael G. Koch (2/94)

Övrigt

Nils Bejerot — flitig skribent och livlig debattör (1/92)
Professor Bertil Åberg in memoriam (1/92)
Oskar i Eken, ur Nils Bejerots Vardagsbilder (2/92)
Den besvärlige hovrättsassessorn, ur Nils Bejerots Vardagsbilder (1/93)
Penningtvätt från Al Capone till Christer Fogelberg, Jonas Hartelius (2/93)
Infödingar, svartskallar och dödskallar, ur Nils Bejerots Vardagsbilder (1/94)
USA:s begynnande sönderfall, Arthur M. Schlesinger Jr, rec. avMichael G. Koch (2/94)
Fienden som aldrig sover — en artikel om den förödande effekten av landminor, Mats Eriksson-Uhr (1/96)
Euroislam, Martin Stein och Leif Spånbo (2/96)
”Ride it, you can’t fight it”, sammandrag ur artikel i FORBES(2/96)