Journalistpris

Syfte

Svenska Carnegie Institutets journalistpris utdelas varje år under fjärde kvartalet till en journalist som gjort särskilt förtjänstfulla insatser i fråga om dokumentärreportage eller forskningsinformation inom något av områdena drogmissbruk, kriminalitet eller andra betydande nutida samhällsproblem.

Från och med 1997 är priset på 25.000 kronor.