Skip to main content

BESLAG AV NARKOTIKA, VAPEN OCH SKIMMINGSUTRUSTNING BELÖNAT

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium 2013 till inpektören Bo Sjöstrand.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2013 har tilldelats inspektören Bo Sjöstrand vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Karlstad den 26 april 2013.

Bo Sjöstrand och hans grupp har under 2012 beslagtagit stora mängder narkotika men även vid olika tillfällen pistoler och ammunition, skimmingsutrustning och blanka kreditkort.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.