Skip to main content

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium 2004 till kriminalinspektören Patrick Ungsäter

Kriminalinspektören Patrick Ungsäter (t.v. på bild) vid Citypolisens spaningsrotel, polismyndigheten i Stockholm, har tilldelats Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2004. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferens i Karlstad den 8 maj.

Patrick Ungsäter är sedan ett år tillbaka operativt ansvarig för den s.k. krogkommissionen i Stockholm och har som sådan tagit initiativ till nytänkande då det gäller polisiära satsningar i krogmiljön. Ungsäter ligger bakom många av de samverkansprojekt som nu genomförs i Stockholm då det gäller brottsligheten på krogarna. Han har genom sitt engagerande och uppoffrande arbete i kampen mot krogbrottsligheten visat att det som för bara några år sedan var en omöjlighet nu istället är en framkomlig väg, dvs. att få polis att på ett effektivt sätt samverka med restaurangnäring och förordnade ordningsvakter.

Patrick Ungsäter var tidigare under sex år, varav några år som gruppchef, verksam på Rejvkommissionen i Stockholms län.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.