Skip to main content

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2004 till Lotte Fernvall, Thomas Gustafsson och Britt Peruzzi

Lotte Fernvall (född 1966) är autodidakt fotograf och har sedan 1985 arbetat på ett stort antal tidningar samt inom reklambranschen. Hon är sedan 1991 anställd på Aftonbladets nyhetsredaktion där hon bland annat arbetat med flera stora projekt kring ungdomsfrågor – politiskt engagemang, livsstilsförändringar och drogvanor. Efter att ha träffat tusentals ungdomar, sätter Lotte Fernvall stor tilltro till den nya generationen unga som trots en krävande omvärld lyckas upprätthålla ett engagemang för framtidsfrågorna.

Thomas Gustafsson är född 1961 i Kalmar där han också är uppvuxen. Han har arbetat som journalist sedan 1985, bland annat på Östra Småland, Svenska Dagbladet och med aktualitetsprogram på tv. Sedan 1989 är han knuten till Aftonbladet. Thomas Gustafsson har ägnat mycket kraft och tid åt dokumentära socialreportage. Han har också arbetat och varit bosatt utomlands i flera längre perioder. Han är författare till en rad böcker och skrifter om Spanien och Latinamerika.

Britt Peruzzi (född 1966) har efter Journalisthögskolan 1987 arbetat för diverse tidningar, radio och tv, i huvudsak som nyhetsreporter. Sedan 1997 är hon anställd på Aftonbladet där hon för tillfället bevakar medicin. Britt Peruzzi har i flera artikelserier uppmärksammat det hon anser är vår tids kanske största sociala vakuum – den eftersatta demensvården. Hon gav 2003 ut en barnbok om Alzheimer i Sverige och Japan – Valle, mormor och vaniljsåsen – byggd på hennes nära relation till sin mormor.

Pristagarna belönas för en artikelserie om ungdomars alkoholvanor publicerade i Aftonbladet i maj 2004.

I motiveringen skriver institutets styrelse att Lotte Fernvall, Thomas Gustafsson och Britt Peruzzi får priset för en serie inträngande dokumentärreportage som beskriver de socialmedicinska konsekvenserna av ungdomars alkoholmissbruk.