Skip to main content
Sture Wallentin

Sture Wallentin

Kriminalinspektören Sture Wallentin, polismyndigheten i Västernorrlands län, har tilldelats Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2006. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferens i Göteborg den 5 maj.

Sture Wallentin har tillsammans med sina kollegor under 2005 handlagt fem större narkotikaärenden med landsomfattande förgreningar. Den sammanlagda strafftiden blev tingsrättsdomar på över 100 års fängelse. Ett av ärendena med ecstasy som huvuddrog kom att omfatta ett åttiotal ungdomar över hela Sverige.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.