Skip to main content
Polisstipendium

2007 Magnus Skoglund

By 2007-05-04april 27th, 2012No Comments

Kriminalinspektören Magnus Skoglund vid Linköpings gatulangningsgrupp, polismyndigheten i Östergötlands län, har tilldelats Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2007. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferens i Örebro den 4 maj.

Magnus Skoglund har under de senaste åtta åren arbetat med narkotika, särskilt i bekämpning av gatulangningen. Han har varit ledande i att utveckla en lokal modell, där särskilt misstankebaserade utredningar fått stor betydelse, bl.a. som komplement till den mer traditionella modellen att kartlägga drogtecken och symptom.

Genom att vara observanta på ungdomars kontakter t.ex. via chattrum på Internet, vistelse i missbruksmiljöer och nära förbindelser med kända missbrukare kan narkotikapolisen steg för steg bygga upp en allt mer underbyggd misstanke som efter hand leder till ingripanden.

Ingripandena kan omfatta allt från samtal med den unge och hans eller hennes föräldrar till anmälan hos socialtjänsten eller formell förundersökning om narkotikabrott. Modellen kräver vaksamhet, inlevelse och kunskap, men den visar också på hur lokalt arbete bidrar till att utveckla nya sidor av narkotikapolisarbetets professionalitet.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.