Skip to main content
Seminarier

Agenter, tjänstemän och lobbyister i EU

By 2007-10-25maj 7th, 2012No Comments

37. 2007-10-25: Agenter, tjänstemän och lobbyister i EU

– ett seminarium om okända makthavare i Stockholm och Bryssel.

Det finns rader av politiskt viktiga kommittéer och arbetsgrupper i EU. Få känner dock till att upp emot 80 procent (!) av alla EU:s beslut tas i dessa grupper. Ännu färre vet vilka de drygt 1 500 kommittéerna och arbetsgrupperna är eller vilka tjänstemän som ingår i dem. Vilken reell makt och inflytande över beslutsfattandet har dessa okända makthavare? Hur fungerar processen? Vilken roll spelar agenter och lobbyister? Hur arbetar de konkret? Är det möjligen så att det demokratiska systemet i praktiken förändrats och politikernas makt minskat? Håller vi på att gå från en öppen representativ demokrati till ett tjänstemannavälde?

Tid och plats:
torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 13.00 – 16.00 (ca), i sal Manhattan, World Trade Center, Kungsbron 1 (närmaste entré), Stockholm. T-bana: T-centralen.

Program

13.00 ”Agents in Brussels” Om svenska tjänstemän i Bryssel och om ministerrådets ca 300 arbetsgrupper och kommittéer i EU:s lagstiftningsarbete.

Thomas Larue, forskare och fil. doktor i statsvetenskap. Även verksam som föredragande vid Riksdagens konstitutionsutskott. Föreläsningen är delvis baserad på hans nyligen publicerade avhandling ”Agents in Brussels” som erhållit pris för bästa avhandling 2007 av organisationen UACES (www.uaces.org).

14. 15 Kaffe/te

14.45 Vem beslutar – egentligen? Om tjänstemän, experter och ’femtekolonnare’ i (bl.a.) EU-kommissionens ca 1 200 kommittéer och arbetsgrupper samt om hur lobbyisterna konkret arbetar för att påverka beslut.

MaLou Lindholm, f.d. EU-parlamentariker, statsvetare och konsult. Som politiker i Bryssel kom hon i närkontakt med såväl lobbyister som andra okända makthavare. Efter att ha lämnat partipolitiken har hon arbetat som framgångsrik internationell lobbyist för bl.a. svensk social- och narkotikapolitik.

15.45 Allmän diskussion