Skip to main content
Peder Langenskiöld och Peter Letmark

Peder Langenskiöld och Peter Letmark

Peter Letmark, född 1965, växte upp i Smedjebacken. År1988 började han studera litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och blev färdig fil kand. fem år senare efter studier även i franska vid Sorbonne i Paris.

Efter universitetsstudierna frilansade Peter Letmark som kulturjournalist och litteraturkritiker på Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten.

År 1998 anställdes Peter Letmark på Dagens Nyheters webbredaktion. Efter tre år flyttade han över till inrikesredaktionen på DN, där han sedan dess arbetat som allmänreporter, kriminalreporter och socialreporter.

Sedan ett år tillbaka bevakar han, som socialreporter, bland annat missbruksfrågor.

I motiveringen skriver institutets styrelse att Peter Letmark får priset för ”en avslöjande reportageserie om konsekvenserna av vårdslös förskrivning av narkotikaklassade läkemedel”.

Svenska Carnegie Institutets journalistpris är på 25 000 kr och utdelas varje år under fjärde kvartalet till en journalist som gjort särskilt förtjänstfulla insatser i fråga om dokumentärreportage eller forskningsinformation inom något av områdena drogmissbruk, kriminalitet eller andra betydande nutida samhällsproblem.