Skip to main content
Gunnar Hermansson

Gunnar Hermansson

För 2010 tillfaller Svenska Carnegie Institutets journalistpris Gunnar Hermansson, redaktör på Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift. I styrelsens motivering står att priset tilldelas Gunnar Hermansson ”för hans redaktionella utvecklingsarbete som gjort Svenska Narkotikapolisföreningens Tidskrift till ett ledande forum för journalistisk och professionell bevakning av narkotikabrottslighet och narkotikabekämpning.”

Gunnar Hermansson har i många år verkat i skärningspunkten mellan praktisk narkotikabekämpning och eget arbete som skribent och redaktör. Han var verksam som polis från 1967 till 2006, bl.a. vid Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisens narkotikarotel.

På narkotikaroteln fick Gunnar Hermansson ansvar för kartläggning av den illegala handeln med anabola steroider och andra läkemedelsdroger såväl nationellt som internationellt. Hans kunskap bidrog till att ge dessa missbruk högre prioritet i polis- och tullarbete. Den har kommit även domstolar till del, så var han 2003 expert i Högsta Domstolen i ett ärende som gällde farligheten hos Rohypnol.

Gunnar Hermansson valde att sluta vid polisen 2006 för att på heltid ägna sig åt att producera SNPF:s tidning, att fortsätta föreläsa om droger och att skriva böcker. Det polisväsendet förlorade av intern kompetens och personligt engagemang vann Svenska Narkotikapolisföreningen och den fria bevakningen av narkotikautvecklingen.

Gunnar Hermansson är medförfattare till böckerna Mandom, mod och morske män (2006, tillsammans med Tommy Moberg) samt Anabola androgena steroider (2008, tillsammans med Tommy Moberg). Snart kommer boken Partydroger, som han skrivit tillsammans med biträdande överläkaren Stefan Sparring på Maria Ungdom.