Skip to main content
Johanna Hövenmark, Peder Langenskiöld och Peter Johansson.

Johanna Hövenmark, Peder Langenskiöld och Peter Johansson.

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2011 till Johanna Hövenmark och Peter Johansson.

Peter Johansson

Peter Johansson, 47, har jobbat som journalist sedan slutet av 1990-talet efter att han utbildat sig på Kalix Folkhögskola. 2001 anställdes han som sportreporter på Norrbottens-Kuriren och har tidigare arbetat på Norrländska socialdemokraten i Luleå, Gotlands tidningar och ett kortare vikariat på TV4. Sedan 2007 jobbar han som kriminalreporter och har i detta ämnesområde bevakat ett antal stora mål de senaste åren. Det mest uppmärksammade är kanske mordet på Carolin Stenvall 2008. Under ett halvår jobbade han intensivt med att bevaka utredning och den rättsliga processen som pågick under tio månader. Det största arbetet han utfört är kartläggningen av Hells Angels etablering i Luleå. I två artikelserier fick läsarna bland annat veta vilka medlemmarna var, hur det kriminella nätverket såg ut, vem som låg bakom etableringen och hur avdelningen arbetade för att få in pengar. Inför den första artikelserien pågick arbetet under ett halvår. Den andra artikelserien fick namnet ”Så här blev det” och beskrev hoten och våldet som följde i spåren på grupperingens verksamhet.

Johanna Hövenmark

Johanna Hövenmark, 35, har varit yrkesverksam journalist sedan 2003. Hon är anställd på Norrbottens-Kuriren och har tidigare arbetat på Länstidningen i Södertälje och tidningen Stockholm City. Hon har varit allmänreporter, sjukvårdsreporter, redigerare, nattchef och kulturskribent. Hon har särskilt intresserat sig för landstingspolitik, sociala frågor, kriminalvård samt hälso- och sjukvård med fokus på psykiatri, missbruk- och beroendefrågor. Inom dessa bevakningsområden har hon gjort flera artikel- och reportageserier. Hon har i tidigare arbeten skildrat hemlöshet, missbruks- och beroendeproblematik utifrån kvinnors perspektiv. Hon har även gjort en artikelserie på temat jämställdhet/ojämställdhet i Norrbotten. Då satte hon bland annat ljuset på samhällets bristande skydd för kvinnor som, i det fenomen som ibland kallas hustruimport, invandrar från Sydostasien och utsätts för övergrepp av svenska män.

Johanna Hövenmark och Peter Johansson granskade våren, sommaren och hösten 2011 ett fall med en läkare, tidigare verksam i Norrbotten, som under lång tid utretts av Socialstyrelsen efter att ha förskrivit stora mängder narkotikaklassade läkemedel till patienter med aktivt missbruk. Reportrarna avslöjade bland annat att läkaren har försökt pressa kvinnor med missbruksproblem att sälja sexuella tjänster mot betalning i narkotikaklassade läkemedel. Granskningen blottlade stora brister, och brott mot patientsäkerhetslagen, i Socialstyrelsens tillsynsarbete. Avslöjandena ledde till att Socialstyrelsen, som stod i begrepp att gå till HSAN med förslaget att låta läkaren behålla legitimationen med prövotid, gjorde om utredningen för att i stället landa i yrkandet att återkalla läkarens legitimation.

I motiveringen skriver institutets styrelse att Johanna Hövenmark och Peter Johansson får priset för … att enträget, engagerat och med stor genomslagskraft ha belyst faran med läkare som överförskriver narkotikaklassade läkemedel.