Skip to main content
Håkan Larsson

Håkan Larsson

POLISSTIPENDIUM FÖR INSATS MOT DROGRATTFYLLERI

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium 2011 till Håkan Larsson.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2011 har tilldelats inspektören Håkan Larsson vid Polismyndigheten i Örebro. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Västerås den 6 maj 2011.

Håkan Larsson är anställd på planeringsenheten vid Polismyndigheten i Örebro och har under flera år arbetat med drogproblematik. Han har byggt upp en utbildning runt drogtecken och drograttfylleri och bidragit till att Örebro Universitet visat intresse för att stödja forskning på området.

I Örebro har man bl.a. genom Håkan Larssons förarbete öppnat ett samarbete med landstinget och kommunen. Samarbetet går ut på att kunna erbjuda den som ”åker fast” för drograttfylleri eller rattfylleri en valmöjlighet att direkt välja om man vill ha vård för sitt missbruk.