Skip to main content
Joakim Beland (t.h.) & Peder Langenskiöld (t.v.). Foto Gunnar Hermansson.

Joakim Beland (t.h.) & Peder Langenskiöld (t.v.). Foto Gunnar Hermansson.

INSATSER MOT NARKOTIKA PÅ PLATTAN BELÖNADE
Svenska Carnegie Institutets polisstipendium 2015 till polisinspektören Joakim Beland.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne har tilldelats polisinspektören Joakim Beland vid polisen i Stockholm. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Linköping den 24 april 2015.

Joakim Beland har trots stora resursminskningar med brinnande engagemang beivrat narkotikahanteringen i Stockholms City. Beland var tidigare chef på den nu nedlagda Plattangruppen.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.