Skip to main content

Michael Verdicchio

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2016 tilldelas Michael Verdicchio för hans artikelserie i Göteborgs-Posten om missbruk och illegal handel med narkotikaklassade läkemedel – GP granskar de svarta medicinerna.

GP:s granskning bekräftade de senaste årens stora ökning av såväl tullens som polisens beslag av narkotiska läkemedel, där benzodiazepiner (sömnmedel och ångestdämpande medel) alltjämt ligger på en hög och stabil nivå på den illegala marknaden, medan smärtstillande opiatmedel svarar för den största ökningen.

Michael Verdicchio rörde sig under en längre tid i missbrukarmiljöer och undersökte tillgången på de narkotiska läkemedlen vilka blivit en allt populärare drogtyp. Enligt de missbrukare Michael Verdicchio talade med är det lätt att få tag i den typen av narkotika, bland annat genom att besöka ett större antal läkare och få ut narkotika på laglig väg via recept, s.k. doctor shopping.

En missbrukare menade till och med att “medicinerna är det nya knarket. Jag har många vänner som slutat med allt annat och enbart går på mediciner.”

2014 vann Michael Verdicchio det prestigefyllda priset Guldspaden för sin grävande journalistik om missförhållandena i ett hemtjänstbolag.

Han anställdes som journalist på Göteborgs-Posten 2015.