Skip to main content
Lennart Karlsson, foto av Michael Leijon/SNPF

Lennart Karlsson, foto av Michael Leijon/SNPF

INSATSER MOT NARKOTIKA BELÖNADE
Svenska Carnegie Institutets polisstipendium 2016 till kommissarie Lennart Karlsson vid Citypolisen i Stockholm.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne har tilldelats Lennart Karlsson vid Citypolisen i Stockholm. Stipendiet, som i år är på 30 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Göteborg den 22 april 2016.

Lennart Karlsson är en drivande kraft inom narkotikapolisen och menar bl.a. att avkriminalisering av bruk av narkotika är att ta bort ett viktigt verktyg som polisen har att ta till när den vill hjälpa missbrukare att få vård.

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium till Carl G. Perssons minne är avsett att bereda en förtjänt polisman möjligheter till studier och forskning som rör narkotikaproblem. Stipendiet har utdelats årligen sedan 1984.