Skip to main content

Lars Ströman

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2017 tilldelas Lars Ströman, ledarskribent vid Nerikes Allehanda, för sitt starka engagemang för en prioritering av samhällets insatser mot utanförskap och gängbrottslighet.

Lars Ströman framhåller betydelsen av tidig upptäckt, snabba insatser och tydliga konsekvenser vid småbrott, öppen narkotikahandel, förstörelse m.m. som den viktigaste insatsen för att komma tillrätta med den organiserade brottsligheten.

Vidare betonar han vikten av att polisen får resurser och uppmuntran till att arbeta på detta sätt.