Skip to main content

Polisinspektören vid Citypolisen i Stockholm, Christopher Landin, har tilldelats årets polisstipendium till Carl G. Persson minne. Stipendiet är på 25 000 kr och delades ut av institutets verksamhetschef Peder Langenskiöld vid Svenska Narkotikapolisföreningens utbildningskonferens i Karlstad den 27 april 2018.

Christopher Landin är en person med ett stort genuint engagemang såväl privat som i tjänsten. Han har arbetat operativt med narkotikaproblem, främst på gatunivå, i 20 års tid. För honom är det inga problem att jobba mot narkotikan oavsett om det innebär arbete i uniform eller genom civil spaning. Han har även jobbat mot narkotika i internationella sammanhang i samband med FN-tjänstgöring som polis.

Hans stora engagemang, även vid sidan av arbetet, har visat sig genom att han ofta deltar i den offentliga debatten och att han vid upprepade tillfällen har lyft fram de anhörigas perspektiv. Han har många gånger lagt ned betydligt mer tid än vad som kan krävas för att stödja anhöriga som förlorat barn på grund av narkotikan. Stora narkotikabeslag eller förebyggande arbete hos individer, allt är lika viktigt för honom.