Skip to main content

Staffan Hübinette

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2018 tilldelas Staffan Hübinette, verksam vid Tollare folkhögskola.

Staffan Hübinette har under lång tid arbetat som lärare och utbildare i socialpedagogik och drogprevention. Han är även författare till ett flertal böcker om bland annat drogprevention i skolan och deltar aktivt i den narkotikapolitiska debatten med artiklar och kommentarer.

Han är sedan många år även verksam inom projektet Narkotikafri Skola som föreläsare och rådgivare till skolan i frågor som rör förebyggande insatser och policy. Projektet drivs av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.

År 2014 erhöll han ECAD Sveriges (European Cities Against Drugs) pris för sina insatser i det förebyggande arbetet mot narkotika. År 2017 mottog han CAN:s (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) utmärkelse som Årets förebyggare.

Styrelsens motivering lyder: Staffan Hübinette tilldelas journalistpriset 2018 för “klargörande analyser och ett starkt narkotikaengagemang i preventivt syfte”.