Skip to main content

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2021 tilldelas frilansskribenten och policyexperten Pierre Andersson.

Andersson var tidigare chefredaktör för IOGT-NTO:s tidning Accent där han bland annat bevakade narkotikafrågor, och var dessförinnan bland annat redaktör på tidningen ETC och UNF:s organ Motdrag. Sedan några år tillbaka jobbar han som policyrådgivare hos IOGT och som en del av det arbetet är han engagerad i Narkotikapolitiskt Center.

För Narkotikapolitiskt Center skrev Andersson under år 2020 rapporten Avkriminalisering av narkotika – vad kan vi lära av Portugal? som ger en nyanserad och fördjupad bild av Portugals avkriminalisering, inklusive effekterna i ett längre tidsperspektiv och vilka andra åtgärder som landet genomförde parallellt med själva avkriminaliseringen. Rapporten refereras idag till flitigt och Andersson har även publicerat debattartiklar med slutsatserna.

Styrelsens motivering lyder: Pierre Andersson tilldelas journalistpriset för en rapport och artiklar om effekterna av avkriminalisering av narkotika i Portugal, vilka gett ett betydande bidrag till den svenska narkotikadebatten.

Högupplöst bild