Skip to main content
Fredrik Bornesand (t.v.)

Poliskommissarie Fredrik Bornesand vid polisområde Stockholm Nord, har tilldelats årets polisstipendium till Carl G. Persson minne. Stipendiet är på 30 000 kr och delades ut på Svenska Narkotikapolisföreningens digitala utbildningskonferens den
25 september 2021.


Bornesand har ett långt förflutet som narkotikapolis och direkt ledare på flera olika enheter däribland ungdomssektionen, ibland mer känd som Ravekommissionen, och SIG, Särskilda Gänginsatsen. Bornesand arbetar idag aktivt med att främja återetablerandet av narkotikapolisers kunskapsnivå. Han leder en verksamhet som tillvaratar kompetens och know-how och för över denna till nya generationer narkotikapoliser. Bornesand jobbar effektivt i det tysta men vet också värdet av att ibland vara transparent och dela med sig av effekten av arbetet i massmedia. Vid de tillfällen som han gör detta så sker det med stor integritet och professionalitet.

Ladda ner högupplöst bild