Skip to main content
Artiklar

Brittiska försvaret bunkrar ny centralstimulantia

By 2004-05-02maj 2nd, 2012No Comments

Av Jonas Hartelius
SNPF Nummer 4, 2004

Ett läkemedel mot sömnstörningar kommer att användas av brittiska militärer för att hålla soldater vakna vid långa operationer.

Under andra världskriget använde de flesta länders krigsmakter (även den svenska) amfetamin och liknande centralstimulantia för att hålla igång soldater vid långa marscher eller intensiva operationer. Medlen visade sig dock ha betydande biverkningar, bl.a. darrningar (med försämrad skjutskicklighet) och aggressivitet (risk för dumdristighet och övergrepp) samt vid långvarigt bruk även omdömeslöshet (med överilade handlingar) och hallucinationer (man kan se i syne). Under Afghanistankriget 2001-02 bombade två amerikanska piloter av misstag en canadensisk infanterienhet och dödade fyra samt sårade åtta. Piloterna hade enligt uppgifter vid krigsrätten pressats att ta amfetamin för att hålla sig vakna under ett tio timmar långt uppdrag.
För att komma runt biverkningarna hos amfetamin och liknade droger letar nu militärer och forskare efter andra ämnen som kan motverka sömn utan att ha samma risker för störningar eller beroendeutveckling.

Brittiska försvaret tror sig nu ha funnit lösningen i ett medel som heter modafinil. Detta har utvecklats för medicinskt bruk mot främst narkolepsi (tvingande sömnattacker), sömnapné (andningstopp under sömn) samt omställningsproblem i samband med skiftrotation. Det säljs idag under läkemedelsnamn som Alertec®, Modiasomil®, Modiodal ® (i Sverige) och Provigil®. Brittiska försvaret har bunkrat upp detta medel för användning vid militära operationer. Franska främlingslegionen använde medlet redan under Gulf-kriget 1991. Modafinil har sömnhindrande effekt i 10 – 12 timmar. Det kan vid upprepat intag hålla folk vakna mer än 40 timmar.

Modafinilets verkningsmekanism är inte helt känd. Det är dock klart att medlet ej fungerar direkt som amfetamin och liknande medel, som frisätter dopamin och stressar upp personer.

Biverkningar av modafinil liknar dock dem vid traditionellt centralstimulantiamissbruk och omfattar bl.a. nervositet, sömnlöshet, upphetsning, retlighet, darrningar, yrsel samt illamående, magkramp, blodtryckstegring och hjärtklappning. Medlet kan också göra personerna ”översäkra” och därmed omdömeslösa i svårbedömda situationer. Även aggressivitet och personlighetsstörningar kan uppträda. Modafinil är klassat som narkotika (lista IV) i USA och i Sverige sedan 2000 (förteckning IV). Det kan köpas via internet från andra EU-länder.

Modafinil räknas numera som stimulerande medel under idrottens internationella dopningsregler. Den amerikanska kvinnliga 100- och 200-meterslöparen Kelli White avstängdes i maj 2004 av amerikanska antidopningsbyrån (USADA) på två år efter att ha använt modafinil och en del andra otillåtna preparat.

Missbruk av modafinil torde vara sällsynt i Sverige. Beslag av Modiodal-tabletter (100 mg) har år 2002 analyseras vid ett tillfälle hos SKL. Rikskriminalens narkotikarotel och CAN har inga uppgifter om

Brittiska försvaret bunkrar ny centralstimulantia förekomst av medlet på den illegala marknaden.

Sannolikt blir modafinilet inte någon primär ersättningsdrog för typiska amfetaminpundare, eftersom det har påtagligt lägre kännbara effekter och dessutom är svårlösligt i vatten. Däremot är brittiska experter oroade över att modafinil kan bli populärt som allmänt stimulerande medel för folk som arbetar, lever och roar sig dygnet runt i det moderna ”24-timmarssamhället”, inte minst bland lastbilsförare, servicepersonal, IT-folk eller jetsettare. Det skulle då missbrukas närmast som t.ex. efedrin. Brittiska läkare uppger att de under senare tid bland unga professionella människor i farten mött ”en hittills dold epidemi” av narkolepsi med åtföljande krav på att få modafinil utskrivet.

Översten och läkaren Eskil Dalenius, som är chef för Försvarets Sjukvårdscentrum, säger att Försvarsmakten inte f.n. har några planer på att anskaffa modafinil.

Referenser

Martindale: The Complete Drug Reference, 33rd ed., 2002.
Sample: Wired awake,
www.guardian.co.uk (29 jul 2004).
www.erowid.com
www.modafinil.com
www.provigil.com