Category: Anföranden


Anförande – Problem och metoder vid upptäckt av drogmissbruk

Posted by stormfors in Anföranden, Artiklar. Comments Off on Anförande – Problem och metoder vid upptäckt av drogmissbruk

25th April

Anförande vid 36:e Carnegieseminariet ”Att upptäcka missbruk i tid”, å Riksdagshuset, Stockholm, den 25 april 2007.


Anförande – Svenska Carnegie Institutet under 25 år

Posted by stormfors in Anföranden, Artiklar. No Comments

23rd February

Styrelseordföranden Jonas Hartelius inledningsanförande vid Svenska Carnegie Institutets 25‐årsjubileum och Carnegie‐seminarium ”Systemhotande brottslighet”, fredagen den 23 februari 2007, å Svenska Läkaresällskapet, Stockholm.


Anförande – Symposium om narkotika och arbetslivet

Posted by stormfors in Anföranden, Artiklar. Comments Off on Anförande – Symposium om narkotika och arbetslivet

16th April

Under drygt 40 år har jag haft möjlighet att följa utvecklingen på narkotikaområdet såväl i Sverige som internationellt. Jag har på nära håll – i departementet, som rikspolischef, i Interpol, osv. – sett vilket elände och vilka tragedier narkotikamissbruket för med sig för den enskilde missbrukaren, för familjerna och för samhället.