Skip to main content
Artiklar

Dextrometorfan – hostmedel som framkallar hallucinationer

By 2005-05-02maj 2nd, 2012No Comments

Av Jonas Hartelius
SNPF Nummer 4, 2005

Ett vanligt hostmedel har i stora doser visat sig ge rusupplevelser med en känsla av att medvetandet lämnar kroppen.

Dextrometorfan (DXM, DM) är ett nästan vitt kristallint pulver som är tämligen svårlösligt i vatten. Det är en opioid men har ingen typisk smärtstillande eller allmänt dämpande verkan. Det används i hostdämpande läkemedel.

DXM ingick tidigare bl.a. i det svenska läkemedlet Tussidyl, som togs ur marknaden 1999. Det finns dock kvar i andra länder och då under namn som Benylin, Pertussin och Robitussin (därav slangbeteckningen ”Robo”) samt i Coricidin Expec (detta innehåller även andra farmakologiskt aktiva medel).
Missbruk med ”rusplatåer”

Vid medicinskt bruk sväljs 30 mg i lösning (mixtur), kapslar eller tabletter. Missbruk i russyfte har endast rapporterats med nedsväljning av läkemedelslösning eller hemgjorda lösningar eller kapslar med pulver. Medlet torde vara svårt att injicera, och sådant missbruk finns inte dokumenterat. Vid rökning omvandlas det till andra ämnen och ger obehagliga effekter.

DXM har olika rusverkningar vid olika dosnivåer. Därför talar man ofta om att man kan uppnår fyra olika ”platåer” med väsentligen skilda upplevelser. Den första nås vid intag av omkring 100 mg (för en normal 70 kg person) och ger en känsla liknande alkoholberusning eller haschflummighet. Inga hallucinationer uppträder, men färger och musik kan upplevas mer intensivt. Rörelseförmågan är opåverkad. Den andra platån kräver vanligen intag av mer än 200 mg. Visuella hallucinationer börjar uppträda, men dessa är ofta svåra att se klart i starkt ljus. De har beskrivits som ”en ljusshow inne i skallen”. Dubbelseende är vanligt. På denna nivå förekommer ändrad kroppskänsla. Illamående och uppkastningar kan uppträda. Rörelseförmågan är nedsatt. Vid den tredje platån, som kan uppnås vid intag av omkring 500 mg eller mer, inträder ett tydligt förändrat medvetandetillstånd. Gamla minnesbilder kan framträda. Förmågan till logiskt tänkande förvrängs. Det kan kännas som om medvetandet lämnar den egna kroppen. För att nå den fjärde platån krävs i allmänhet intag av 1 000 mg (intag av upp till 1 500 mg har rapporterats). Missbrukaren blir oförmögen att röra sig, förlorar all kontakt med yttre stimuli och vistas i sitt eget imaginära universum. Ruset kan upplevas som en kontakt med gudar eller främmande varelser. Tänkandet kan bli ologiskt och bisarrt och innehålla förföljelsetankar. Riskerna är stora för okontrollerat beteende. Upplevelserna att medvetandet lämnar kroppen under kraftiga DXMrus har gjort att medlet kallats för en ”dissociativ hallucinogen” av samma slag som t.ex. ketamin eller PCP.

Biverkningar vid intag av stora mängder DXM är bl.a. kramper, medvetslöshet och andningsstillestånd samt hallucinationer, yrsel, slöhet och oro. Ett litet antal dödsfall med DXM finns rapporterade från USA. Det finns också rapporter som tyder på hjärnskador eller allvarliga störningar i kognitiva funktioner.

Yttre tecken på DXM-påverkan varierar mycket med dosen och kan omfatta bl.a. hastig puls, stora pupiller, förvirring, upphetsning och minskad andning.

Enstaka fall i Sverige

Nätverket för den aktuella drogsituationen i Skandinavien (NADIS) rapporterar att den svenska Giftinformationscentralen för år 2005 (fram t.o.m. 25 okt.) haft 20 förfrågningar om DXM. De flesta kom från sjukhus eller ambulanser och gällde förgiftningar med bl.a. hallucinationer, medvetandepåverkan, hastig puls och stora pupiller.

DXM finns mer eller mindre fritt till försäljning via internet. Ett kilo kostar omkring 12 000 kronor, 20 tabletter med 250 mg kostar 300 kronor.

DXM är enligt LVFS 2000:7 uttryckligen undantaget från svensk narkotikakontroll.

Referenser kan fås från författaren.