Skip to main content
Artiklar

Fentanyl medel vid vållande till annans död

By 2005-05-07maj 7th, 2012No Comments

Av Jonas Hartelius
SNPF Nummer 1, 2004

Sundsvalls tingsrätt fällde i december 2003 en person till ansvar för vållande till annans död för att ha överlåtit fentanyl.

I augusti och september 2003 förekom i Sundsvall vid upprepade tillfällen intag av fentanyler som överlåtits illegalt. Det påvisades genom att blod- och urinprover analyserades från människor som blivit medvetslösa eller avlidit. Två människor dog.

Fentanyl är en stark syntetisk opiat med heroineffekter. Fentanyl är svårt att dosera så att man uppnår ett behagligt rus. Även mycket små mängder kan ge risk för livshotande överdoser.

Efter en mycket omfattande polisutredning med bl.a. telefonavlyssning åtalades två personer för grovt vållande till annans död, grovt narkotikabrott m.m. Åklagaren hävdade att de genom grov oaktsamhet utsatt andra människor för livsfara eller för svår kroppsskada och av oaktsamhet orsakat två människors död.

En viktig del av ansvaret ansåg åklagaren ligga i att de två åtalade överlåtit fentanyl utan att förvissa sig om att missbrukarna förstått att det varit fentanyl eller hur medlet skulle doseras. Totalt beräknades den överlåtna mängden fentanyl till 2,2 gram.

Tingsrätten fann det styrkt att en av de åtalade hade hanterat fentanyl vid två tillfällen på sådant sätt att det vållat annans död. Han dömdes till tre års fängelse för bl.a. vållande till annans död, framkallande av fara för annan och grovt narkotikabrott. Tingsrättens dom har vunnit laga kraft. I ärendet fälldes även andra personer för narkotikabrott m.m.

Domen är intressant då det är ovanligt att någon ställs till ansvar för vållande till annans död i samband med att överlåtelse av narkotika lett till att en missbrukare avlidit.