Skip to main content


Av Jonas Hartelius
SNPF Nummer 1, 2006

– Vi fungerar som skydd för Europa mot allt mer narkotika från Asien. Det förklarade vicedirektören Vjatjeslav Rjabtsjev från S:t Petersburgkontoret hos den ryska narkotikapolisen, Gosnarkokontrol, vid ett seminarium i Stockholm den 8 december. Arrangörer var ABF och RNS.

Frukt och grönsaker
Narkotikan i Ryssland kommer främst från Centralasien. Huvudproducent är Afghanistan. Mycket av narkotikan är på väg till Europa. En viktig uppgift för Gosnarkokontrol är att stoppa transferering av narkotika genom Ryssland till andra länder.

Vjatjeslav Rjabtsjev är vicedirektör vid den federala narkotikapolisen i S:t Petersburgsregionen. Anton Iljin är informationsdirektör. Foto: Jonas Hartelius.

På en fråga från publiken om man haft problem med militär inblandning i narkotikahandeln, t.ex. att man skulle flyga narkotika med militärplan från baser i Centralasien, svarade Rjabtsjev att han hört talas om sådana rykten. Gosnarkokontrol har rätt att göra insatser på militärbaser men har bara gjort det i enstaka fall. Han underströk att den klart viktigaste smugglingsrutten för narkotika från Centralasien är med lastbilar som fraktar frukt och grönsaker.

Fentanyl
Under senare år har man i nordvästra Ryssland uppmärksammat fentanyl som ett särskilt allvarligt problem. En variant, 3-metylfentanyl, är omkring 1 000 gånger starkare än heroin.

Fentanylet tros komma från Estland och exporteras via Ryssland till bl.a. Finland och Sverige. Det största beslaget hittills var 670 gram, och det kom med största sannolikhet från Estland. Fentanylet vållar många problem, bl.a. dödsfall.

– I praktiken är det omöjligt att missbruka fentanyl mer än ett par månader innan man dör, varnade Rjabtsjev. Kvinnor som använder medlet kan senare riskera att föda missbildade barn. Missbrukarna vill inte ha vanligt heroin efter att de gått på fentanyl.

– Vi vet att det finns ett stort parti heroin i Murmansk som langarna inte kan få avsättning för, eftersom missbrukarna där starkt föredrar fentanyl, noterade Rjabtsjev.

Som narkotikadödsfall räknas i Ryssland endast sådana där det finns en medicinskt konstaterad förgiftning. Antalet fall har legat stabilt kring 50 per år S:t Petersburgs stad men ökat från 62 år 2003 till 185 år 2004 i länet. Vanligaste dödsdrogen är heroin.

Allätare
– Ryska narkotikamissbrukare är allätare, dvs. de använder flera slags narkotika. Vi har ett omfattande missbruk av haschisch och syntetiska droger, och kokainet har kommit tillbaka, förklarade Rjabtsjev.

Enligt sjukvårdsmyndigheterna finns det omkring 40 000 narkomaner i S:t Petersburgsområdet (staden och länet, med sammanlagt sex miljoner invånare). Polisen uppskattar det verkliga antalet till mellan 150 000 och 200 000.

Västerländska medier har under hösten 2005 rapporterat om att ryska myndigheter krävt att utländska civila organisationer skall registrera sig för att få verka inom landet. Myndigheterna har befogenhet att stoppa verksamheter som inte är förenliga med statens verksamhet. Så har t.ex. Open Society Institute, som stöds av den narkotikaliberale miljardären George Soros, inte fått organisera harm reduction-projekt med t.ex. sprututdelning. Det finns däremot ingen lag direkt mot sprututdelning.

I Ryssland är narkotikamissbruket inte ett brott i strafflagens mening men en administrativ förseelse, som kan leda till böter. Det har gjort att Gosnarkokontrol har kunnat ingripa mot t.ex. öppen sprututdelning, eftersom sådan har uppfattats vara brottsfrämjande verksamhet.

– Där är sprutor delas ut, där flockas narkomaner, där pågår försäljning och där injiceras runt hörnet, förklarade Anton Iljin, informationsdirektör vid Gosnarkokontrol i S:t Petersburg.

ImageGosnarkokontrol är den ryska federala narkotikakontrollmyndigheten. I Sverige skulle den motsvaras av en sammanslagning av Rikskriminalens narkotikarotel, delar av Ekobrotts-myndigheten samt Mobilisering mot narkotika. Gosnarkokontrol bildades för att samordna Ryska Federationens kamp mot narkotikan, särskilt mot den ökande internationella brottsligheten. Myndigheten ansvarar även för förebyggande insatser och samordning. Dess viktigaste insats är narkotikabekämpning, och den delen av verksamheten byggdes upp kring den gamla skattepolisen som upplöstes.