Skip to main content
Manne Jönsson

Manne Jönsson

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2008 har tilldelats kommissarie Manne Jönsson vid Polismyndigheten i Stockholm. Stipendiet, som är på 25 000 kronor, utdelades vid Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferens i Karlstad den 9 maj.

Manne Jönsson har tills nyligen varit chef för ungdomsgruppen, f.d. ravesektionen, vid Stockholmspolisen. Där har en lång rad innovativa arbetsmetoder och samarbetsformer utvecklats på Jönssons initiativ tillsammans med övrig personal.

Sedan 2004 har Jönsson drivit på och byggt upp ett samarbete med landstinget och socialtjänsten på Maria Ungdom i Stockholm. Samarbetet har givits namnet MUMIN och det har finansierats av Mobilisering mot narkotika. I projektet motiveras ungdomar att acceptera erbjudande om vård för sitt missbruk. I förlängningen finns även Unga KRIS och Föräldraföreningen mot Narkotika med som samarbetspartners.

Jönsson har även tagit initiativ till polisens samarbete med Tullverket när det gäller att spåra och hjälpa ungdomar som är adressater till brev innehållande narkotika samt ökat polisens kompetens inom dopning och olika dopningsmedel genom ett samarbete med Dopningsjouren på Huddinge Sjukhus. Även spaning efter ungdomars narkotikabrottslighet på internet har prioriterats och effektiviserats.