Åklagare ger farlighetsrekommendationer om nya narkotika

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

En rapport från Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm ger rekommendationer om hur nya narkotika bör bedömas i farlighetshänseende enligt narkotikastrafflagen.Rysk narkotikapolis: – Vi skyddar Europa mot asiatisk narkotika

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

– Vi fungerar som skydd för Europa mot allt mer narkotika från Asien. Det förklarade vicedirektören Vjatjeslav Rjabtsjev från S:t Petersburgkontoret hos den ryska narkotikapolisen, Gosnarkokontrol, vid ett seminarium i Stockholm den 8 december. Arrangörer var ABF och RNS.Aktualiserat narkotikapolitiskt program för SNPF

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Vid årsmötet den 6 maj antogs enhälligt en ny version av SNPF:s narkotikapolitiska program enligt styrelsens förslag. Grunderna är de samma, men åtgärdsdelen har aktualiserats för att ta hänsyn till de senaste årens utveckling. Här följer det nya programmet i dess helhet.


Källor till kunskap om nya droger

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Årtionde efter årtionde har nya narkotika introducerats på den svenska marknaden. Den fortsatta utvecklingen kan till viss del förutsägas med hjälp av olika källor och metoder.

Det svenska missbrukspanoramat har breddats kraftigt sedan krigsslutet. I början handlade det mest om amfetamin, på femtiotalet tillkom bl.a. marijuana.


Narkotikaepidemier III: Motåtgärder

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Narkotikaepidemierna har ställt de västerländska rätts- och välfärdssamhällena inför svåra utmaningar. Insatserna har hittills gett svaga resultat. Men det finns trovärdiga åtgärdsprogram, bl.a. ett som Nils Bejerot lanserade redan 1968.


Korruption – ett globalt problem som söker globala lösningar

Posted by stormfors in Seminarier. No Comments

9th December

2011-12-09: 47:e Carnegie seminariet i samarbete med Kungl. Myntkabinettet och Institutet
Mot Mutor.


Verksamhetsberättelse 2011

Posted by stormfors in Verksamhet. No Comments

11th May

Styrelsen för stiftelsen Svenska Carnegie Institutet får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2011, det 30:e verksamhetsåret.


Droger på internet

Posted by stormfors in Seminarier. Comments Off on Droger på internet

14th April

2011.04.14: 46:e Carnegie-seminariet i samarbete med Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Stockholm


2011 Johanna Hövenmark & Peter Johansson

Posted by stormfors in Journalistpris. No Comments

1st January

Svenska Carnegie Institutets journalistpris 2011 till Johanna Hövenmark och Peter Johansson. I motiveringen skriver institutets styrelse att Johanna Hövenmark och Peter Johansson får priset för … att enträget, engagerat och med stor genomslagskraft ha belyst faran med läkare som överförskriver narkotikaklassade läkemedel.2011 Håkan Larsson

Posted by stormfors in Polisstipendium. No Comments

1st January

Svenska Carnegie Institutets polisstipendium för år 2011 har tilldelats inspektören Håkan Larsson vid Polismyndigheten i Örebro. Stipendiet är på 25 000 kronor.