Category: Artiklar


The Battle over the Future of Drug Abuse Prevention

Posted by stormfors in Artiklar. Comments Off on The Battle over the Future of Drug Abuse Prevention

8th September

Speaking with you is a joyful culmination of my four decades of work to prevent drug abuse. It is an honor to be here at this historic International meeting with more than 450 delegates from over 80 nations under the leadership of our distinguished Swedish hosts. It is no accident that this meeting is in Sweden. The Swedish experience with drug abuse defines the problems we face and the choices we must make.


The Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention

Posted by stormfors in Artiklar. Comments Off on The Effectiveness of Needle Exchange Programmes for HIV Prevention

1st January

HIV transmission by contaminated needles and syringes among injecting drug users (IDUs) is one of the three main modes of transmission that fuel the HIV pandemic. Needle exchange programmes (NEPs) were adopted to reduce HIV transmission in this risk group. The aim of this review was to investigate evidence for the effectiveness of NEPs.


Förbättra polisarbetet

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Svensk polis under 1990-talet övergett från ett “reaktivt” till ett “proaktivt” arbetssätt för att använda gängse modebeteckningar. Genom närpolisen skall polisen arbeta förebyggande, proaktivt, och på så sätt minska brottsligheten i landet – en vacker tanke men vackra tankar räcker sällan i polisarbete.


Narkotikapolitisk dragkamp i Europa

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Just nu pågår en dragkamp i Europa, särskilt inom Europeiska Unionen, om hur den framtida narkotikapolitiken skall utformas. På sikt kan dragkampen avgöra möjligheterna att bedriva en restriktiv narkotikapolitik i vårt land.


Opium – alla rusmedels moder

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Opium är och förblir den klassiska narkotikan. Opium har format de grundläggande föreställningarna om narkotika och tvingat fram internationell narkotikakontroll. Opium missbrukas fortfarande i Asien.

Begreppet ”narkotika” kommer från det grekiska ordet ”narke”, som betyder sömn. Narkotika betecknade från början sömngivande medel, som opium och heroin, men kom efter hand omfatta även t.ex. centralstimulantia.


Fentanyl medel vid vållande till annans död

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Sundsvalls tingsrätt fällde i december 2003 en person till ansvar för vållande till annans död för att ha överlåtit fentanyl.

I augusti och september 2003 förekom i Sundsvall vid upprepade tillfällen intag av fentanyler som överlåtits illegalt. Det påvisades genom att blod- och urinprover analyserades från människor som blivit medvetslösa eller avlidit. Två människor dog.


Efterkrigstiden

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Under efterkrigstiden har de flesta västländer drabbats av omfattande narkotikaepidemier. Missbruket har haft en explosionsartad utveckling. Det har även skapat grogrund för en global droghandel och en flummig drogkultur.


Amerikansk riskpedagogik påverkar drogbeteende

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Försvarsmakten har infört en ny utbildningsmodell för att påverka anställdas och värnpliktigas medvetande om risker med alkohol och andra droger. Modellen öppnar nya vägar till en dialog om verkliga och upplevda risker.


Enabling – “allt det som gör missbrukaren trygg i sitt missbruk”

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

Många stödinsatser för missbrukare urartar till direkta stöd för fortsatt missbruk.

”Narkomanen uppträder som sitt beroendes heltidsanställde försvarsadvokat” sade Nils Bejerots ofta för att beskriva missbrukarnas manipulationer kring drogerna. Försvaret drivs ofta som ett skickligt spel för att avleda hot mot fortsatt drogintag, för att komma över droger osv.


Polisen allt mer lik en papperstiger?

Posted by stormfors in Artiklar. No Comments

7th May

En ny avhandling visar att svensk polis använder allt mer av sina resurser till intern administration.

Förutom att förebygga, utreda och ingripa mot brott skall polisen numera ägna sig åt bl.a. interna miljö- och jämställdhetsfrågor. Sådant kräver ökad administration utan att till slut frigöra resurser för arbetet på fältet.